MemberPress Importer - Plugin Import Đa Nội Dung Trên WordPress

85,000

  • MemberPress Importer là plugin mở rộng tính năng của MemberPress Base plugin, cho phép bạn import người dùng, sản phẩm, subscriptions, giao dịch transactions, coupons và các rules từ file csv sang WordPress.
  • Bản Premium đầy đủ tính năng chuyên nghiệp & tiện dụng.
  • Sử dụng bằng cách kéo thả đơn giản, không cần biết code.

MemberPress Importer
MemberPress Importer – Plugin Import Đa Nội Dung Trên WordPress

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm