Lưu trữ Danh mục: Update Log

Update 02.2024 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U_Update 02.2024

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Mách bạn mẹo nhỏ: […]

Update 01.2024 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update_01.2024

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 30.01.2024 28.01.2024 26.01.2024 […]

Update 12.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update 12.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 30.12.2023 28.12.2023 26.12.2023 […]

Update 11.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update 11.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 30.11.2023 28.11.2023 24.11.2023 […]

Update 10.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update - 10.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 28.10.2023 26.10.2023 25.10.2023 […]

Update 09.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update 09.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 29.09.2023 28.09.2023 27.09.2023 […]

Update 08.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U - Update 08.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 31.08.2023 30.08.2023 29.08.2023 […]

Update 07.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Update 07.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 30.07.2023 29.07.2023 28.07.2023 […]

Update 06.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Digi-4U Update - 06.2023

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 29.06.2023 27.06.2023 26.06.2023 […]

Update 05.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Update 05.2023 | Cập Nhật Bản Mới Nhất Các WordPress Theme & Plugin Tại Digi-4U

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới thì có thể truy cập vào tài khoản của mình tại Digi-4U để tải bản cập nhật mới nhất về máy. Notes 31.05.2023 30.05.2023 29.05.2023 […]