Combo là gói gồm các sản phẩm có liên quan nhau, được tạo ra để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đồng thời giúp tiết kiệm tối đa chi phí