Update Log | Cập Nhật Premium WordPress Theme & Plugin

Update Log | Cập Nhật Premium WordPress Theme & Plugin

Do số lượng sản phẩm lớn nên Digi-4U sẽ update tổng hợp vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Nếu sản phẩm của bạn đã có phiên bản mới trong tuần thì yên tâm là sẽ được email thông báo cập nhật bản mới nhất nhé!

Ngoài ra, để đảm bảo tốc độ load trang, cũng như sự thuận tiện cho người xem khi lịch sử update quá dài qua các năm >> Digi-4U sẽ xóa các thông tin update đã cũ & chỉ hiển thị thông tin cập nhật Theme/Plugin trong 3-6 tháng gần nhất.

01.07.2022

 • Dokan Pro eCommerce Marketplace Plugin 3.7.1
 • Meow – Media Cleaner (Pro) 6.4.0
 • MEC – WooCommerce 1.5.5
 • MEC – Elementor Shortcode Designer 1.2.5
 • MEC – Elementor Single Builder 1.7.5
 • AutomatorWP 2.2.1
 • SEOPress PRO 5.8
 • FS Poster – WordPress Auto Poster and Scheduler 5.3.5
 • AutomatorWP – bbPress 1.0.6
 • AutomatorWP – BuddyBoss 1.5.1
 • WPForms 1.7.5.1
 • AutomatorWP – BuddyPress 1.4.1
 • Dynamic Content for Elementor 2.6.3
 • Analytify Pro 4.1.6
 • Digits – Additional SMS Gateways 4.9.4
 • AutomateWoo – Refer A Friend 2.6.8
 • Restrict Content Pro 3.5.18
 • WooCommerce – reCaptcha 2.36
 • WooCommerce – Buy One Get One Free 3.3.0
 • FileBird 5.0
 • WooCommerce – Etsy 2.1.6
 • WooCommerce Rental & Bookings System 13.0.1
 • WishList Member 3.14.8351
 • WooCommerce Bundled Products by Iconic 2.3.2
 • AutomatorWP – Webhooks 1.2.2
 • Rank Math SEO – Pro 3.0.15.1
 • ProteusThemes – CargoPress 1.12.6
 • Rehub – Price Comparison, Marketplace, Marketing, Community Theme 17.9.7
 • ACF Frontend (Premium) 3.7.7
 • Kadence Conversions 1.0.5
 • WP Rocket 3.11.4
 • JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.5
 • WooCommerce – Help Scout 3.5
 • ADS PRO – Multi-Purpose WordPress Ad Manager 4.56
 • CheckoutWC 7.3.1
 • Stackable – Gutenberg Blocks (Premium) 3.3.5
 • Piotnet Addons For Elementor Pro 6.5.20
 • WPMU DEV – Forminator Pro 1.17.1
 • LearnDash LMS (base plugin) 4.2.1.2

Trả lời