WP Time To Read by Mythemeshop - Plugin Tối Ưu Trải Nghiệm Cho Người Đọc

100,000

  • WP Time to Read by Mythemeshop là plugin sáng tạo và hữu ích được thiết kế để giúp người đọc xem các bài đăng trên blog của bạn một cách hiệu quả hơn.
  • Bạn có thể hiển thị thời gian ước tính cần thiết để đọc một bài đăng dựa trên các giá trị từ tối thiểu và tối đa mỗi phút trên trang web của bạn và hiển thị thanh tiến trình cho người đọc.
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực tiện dụng.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.
  • Cập nhật tự động ngay tại dashboard (auto update)
  • Bản quyền từ chính tác giả

WP Time To Read by Mythemeshop
WP Time To Read by Mythemeshop – Plugin Tối Ưu Trải Nghiệm Cho Người Đọc

100,000

Chia sẻ sản phẩm