WP RSS Aggregator - Plugin Tập Hợp Các Nguồn Feed RSS

65,000

  • WP RSS Aggregator là plugin WordPress cho phép bạn tập hợp các nguồn theo dõi RSS và Atom từ mọi trang web về website của bạn.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

WP RSS Aggregator
WP RSS Aggregator – Plugin Tập Hợp Các Nguồn Feed RSS

65,000

Chia sẻ sản phẩm