WooCommerce Shipping Tracking - Plugin Theo Dõi Đơn Hàng

85,000

  • WooCommerce Shipping Tracking là plugin cho phép khách hàng của bạn dễ dàng theo dõi đơn đặt hàng của họ.
  • Bạn sẽ có thể liên kết với mỗi đơn đặt hàng với một công ty vận chuyển và một số theo dõi (tracking code) riêng. WCST sẽ hiển thị thông tin theo dõi (URL công ty và mã theo dõi) trực tiếp trong email “Hoàn thành đơn đặt hàng” và trang “Xem đơn đặt hàng”.
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

WooCommerce Shipping Tracking
WooCommerce Shipping Tracking – Plugin Theo Dõi Đơn Hàng

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm