WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)- Plugin chuyển đổi & thanh toán đa ngoại tệ

95,000

  • WooCommerce Currency Switcher là plugin cho phép khách hàng tự xem giá sản phẩm theo & thanh toán bằng loại tiền tệ tùy chọn, cập nhật tỷ giá thời gian thực. Bạn có thể cài đặt bất kỳ loại ngoại tệ nào mà mình muốn.
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực hữu ích.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

WooCommerce Currency Switcher
WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)- Plugin chuyển đổi & thanh toán đa ngoại tệ

95,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm