WooBadge Designer - Plugin Tạo Sale Badge Sản Phẩm

55,000

  • WooBadge Designer là plugin giúp tạo hơn 30+ loại Sale Badges khác nhau (như Best Sellers, On Sales, xx% Discounted….) giúp làm nổi bật sản phẩm & bán tốt hơn
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

WooBadge Designer
WooBadge Designer – Plugin Tạo Sale Badge Sản Phẩm

55,000

Chia sẻ sản phẩm