Web 2.0 Directory - Plugin Tạo Web Thư Mục

65,000

  • Web 2.0 Directory là plugin giúp xây dựng một trang web dạng thư mục trên WordPress.
  • Không chỉ tạo mới, plugin còn cho phép chuyển đổi bất kỳ trang WordPress nào hiện có thành web thư mục với kho tính năng tích hợp mạnh mẽ.
  • Bản Premium đầy đủ tính năng chuyên nghiệp & tiện dụng
  • Sử dụng bằng cách kéo thả đơn giản, không cần biết code.

Web 2.0 Directory Plugin
Web 2.0 Directory – Plugin Tạo Web Thư Mục

65,000

Chia sẻ sản phẩm