User Role Editor Pro - Plugin Quản Lý Người Dùng Trên Trang

45,000

  • User Role Editor Pro là plugin mở rộng quyền quản lý thành viên trên trang cho Admin
  • Cho phép thêm mới/ loại bỏ/ thay đổi các user role mặc định trên WordPress
  • Bản Premium đầy đủ tính năng cao cấp & tiện dụng
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code

User Role Editor Pro
User Role Editor Pro – Plugin Quản Lý Người Dùng Trên Trang

45,000

Chia sẻ sản phẩm