Themify Post Type Builder - Plugin Tạo Mọi Nội Dung Tùy Chỉnh Trên WordPress

55,000

  • Themify Post Type Builder là plugin tất cả trong một, cho phép bạn tạo mọi loại nội dung tùy chỉnh trên WordPress như: Custom Post Types, Meta Boxes, Taxonomies, và Templates.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Themify Post Type Builder
Themify Post Type Builder – Plugin Tạo Mọi Nội Dung Tùy Chỉnh Trên WordPress

55,000

Chia sẻ sản phẩm