Projecthuddle - Plugin Tạo Feedback Trực Tiếp Cho Web/Mockup Design

95,000

  • Projecthuddle là plugin hoạt động như một sticky note cho phép người xem/khách hàng phản hồi trực tiếp về giao diện thiết kế ngay trên trình duyệt web hoặc bản mockup design.
  • Bản Premium đầy đủ tính năng chuyên nghiệp & tiện dụng
  • Sử dụng bằng cách kéo thả đơn giản, không cần biết code.

Projecthuddle WordPress Plugin
Projecthuddle – Plugin Tạo Feedback Trực Tiếp Cho Web/Mockup Design

95,000

Chia sẻ sản phẩm