PrivateContent - Plugin Quản Lý Quyền Xem Nội Dung Trên Trang

55,000

  • PrivateContent là plugin quản lý nội dung chuyên nghiệp, cho phép bạn dễ dàng set giới hạn quyền truy cập nội dung cho từng nhóm đối tượng khách nhau (e.g. các gói thành viên, gói subscription)
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

PrivateContent Plugin - Giá chỉ 55k
PrivateContent – Plugin Quản Lý Quyền Xem Nội Dung Trên Trang

55,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm