My WP Backup Pro by Mythemeshop - Plugin Tạo Backup Trên WordPress

100,000

  • My WP Backup Pro by Mythemeshop là plugin sao lưu WordPress cao cấp tuyệt vời bảo vệ dữ liệu và trang web của bạn khỏi các sự kiện máy chủ bất lợi, hỏng dữ liệu, hack và nhiều thứ khác.
  • Plugin cho phép sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp, sao lưu theo lịch trình hoặc thủ công, sao lưu vào nhiều nguồn…
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực tiện dụng.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

My WP Backup Pro by Mythemeshop
My WP Backup Pro by Mythemeshop – Plugin Tạo Backup Trên WordPress

100,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm