Master Popups - Plugin Tạo Popup Chuyên Nghiệp

55,000

  • Master Popups là plugin chuyên tạo pop up chuyên nghiệp cho phép bạn thu thập thông tin từ người truy cập web, gia tăng cơ hội chuyển đổi người dùng thành khách hàng tiềm năng.
  • Với pop up bạn có thể lưu email, tên, họ, điện thoại và các thông tin khác thông qua cửa sổ bật lên và biểu mẫu đăng ký.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Master Popups
Master Popups – Plugin Tạo Popup Chuyên Nghiệp

55,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm