FileBird – Plugin Quản Lý WordPress Media Library Folders

85,000

  • FileBird là plugin cho phép bạn tổ chức & sắp xếp hàng ngàn file trên WordPress Media Library thành những thư mục gọn gàng
  • Giúp cho việc quản lý hình ảnh/video trên media library được nhanh chóng và thuận tiện nhất
  • Bản Premium đầy đủ tính năng cao cấp & tiện dụng mà phiên bản miễn phí không có
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code

FileBird
FileBird – Plugin Quản Lý WordPress Media Library Folders

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm