FAST Support Ticket - Plugin Tạo Ticket Hỗ Trợ Nhanh

95,000

  • FAST Support Ticket là plugin cho phép người dùng tạo Ticket yêu cầu hỗ trợ đến nhà cung cấp một cách nhanh chóng & dễ dàng.
  • Phù hợp cho nhiều lĩnh vực ngành nghề có liên quan đến dịch vụ bảo hành & hỗ trợ trực tuyến như: điện tử, phần mềm, hosting….
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực tiện dụng.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

FAST Support Ticket
FAST Support Ticket – Plugin Tạo Ticket Hỗ Trợ Nhanh

95,000

Chia sẻ sản phẩm