FacetWP Hierarchy Select - Addon Tạo Menu Xổ Xuống Lọc Theo Từng Cấp

85,000

  • FacetWP Hierarchy Select là add-on mở rộng tính năng, hỗ trợ tạo menu xổ xuống lọc theo từng cấp một.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Xem thêm: Kho Add-on mở rộng tính năng cho FacetWP

FacetWP Hierarchy Select Addon
FacetWP Hierarchy Select – Addon Tạo Menu Xổ Xuống Lọc Theo Từng Cấp

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm