Elite Video Player - Plugin Phát Video Trên WordPress

65,000

  • Elite Video Player là plugin phát video ngay trên WordPress, hỗ trợ video quảng cáo (VAST, VMAP, IMA và quảng cáo tự lưu trữ tùy chỉnh) và các nền tảng video phổ biến như YouTube, Vimeo, video tự lưu trữ trên trang, trên Google drive/ Dropbox/ Amazon S3…
  • Hiển thị tốt trên mọi trình duyệt và thiết bị với trình phát video độc đáo và mạnh mẽ nhất hiện nay .
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Elite Video Player plugin
Elite Video Player – Plugin Phát Video Trên WordPress

65,000

Chia sẻ sản phẩm