Easy Digital Downloads Pushover Notifications - Plugin Gửi Thông Báo Trên Điện Thoại

85,000

  • Easy Digital Downloads Pushover Notifications là add-on mở rộng tính năng của Easy Digital Downloads plugin. Cho phép bạn thiết lập & gửi các thông báo đến khách hàng sử dụng điện thoại Android và iOS ngay trên WordPress.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Easy Digital Downloads Pushover Notifications
Easy Digital Downloads Pushover Notifications – Plugin Gửi Thông Báo Trên Điện Thoại

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm