Easy Digital Downloads Gateway Fees - Plugin Cho Phép Tính Phí Theo Cổng Thanh Toán

85,000

  • Easy Digital Downloads Gateway Fees là add-on mở rộng tính năng của Easy Digital Downloads plugin. Cho phép bạn tính phí theo cổng thanh toán mà khách hàng lựa chọn khi mua hàng trên WordPress.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Easy Digital Downloads Gateway Fees
Easy Digital Downloads Gateway Fees – Plugin Cho Phép Tính Phí Theo Cổng Thanh Toán

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm