Easy Digital Downloads Conditional Gateways - Plugin Thiết Lập Cổng Thanh Toán Cho EDD

85,000

  • Easy Digital Downloads Conditional Gateways là add-on mở rộng tính năng của Easy Digital Downloads plugin. Cho phép bạn thiết lập cổng thanh toán tuỳ chỉnh riêng trên cơ sở từng sản phẩm tải về.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Easy Digital Downloads Conditional Gateways
Easy Digital Downloads Conditional Gateways – Plugin Thiết Lập Cổng Thanh Toán Cho EDD

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm