Easy Digital Downloads Braintree - Plugin Cho Phép Thanh Toán Bằng Credit Card

85,000

  • Easy Digital Downloads Braintree là add-on mở rộng tính năng của Easy Digital Downloads plugin. Cho phép người mua thanh toán bằng thẻ credit card thông qua cổng thanh toán Braintree trên WordPress.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Easy Digital Downloads Braintree
Easy Digital Downloads Braintree – Plugin Cho Phép Thanh Toán Bằng Credit Card

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm