Disable Admin Notices - Plugin Ẩn Các Thông Báo Làm Phiền

45,000

  • Disable Admin Notices là plugin cho phép bạn ẩn đi các thông báo chen ngang của hệ thống, hay các thông báo thu thập thông tin phiền nhiễu của phần mềm trên web.
  • Bản Pro với kho tính năng premium cao cấp mà phiên bản miễn phí không có.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Disable Admin Notices
Disable Admin Notices – Plugin Ẩn Các Thông Báo Làm Phiền

45,000

Chia sẻ sản phẩm

Các tính năng Premium của Disable Admin Notices Pro:

  • Ẩn thông báo cho những người dùng khác có quyền truy cập vào bảng quản trị, trong khi hiển thị thông báo này cho chính bạn.
  • Trang Thông báo ẩn để người quản trị trang có thể xem toàn bộ danh sách ghi chú ẩn và khôi phục một số ghi chú trong số đó, nếu cần.
  • Bảng điều khiển nhỏ gọn hơn & đầy đủ thông tin hơn
  • Chặn chuyển hướng quảng cáo – Tính năng này sẽ hữu ích cho bạn để phá vỡ chuyển hướng quảng cáo.
  • Ẩn các mục trên thanh quản trị (menu) – Chức năng này cho phép bạn tắt các mục menu gây phiền nhiễu trong thanh quản trị.
  • Vô hiệu hóa các bản cập nhật plugin