Deactivate Plugins per Page - Tùy Chỉnh Tắt/Mở Plugin Trên Trang

55,000

  • Deactivate Plugins per Page là plugin cho phép bạn có thể dễ dàng tắt các plugin trên các trang WordPress nhất định (hoặc trên tất cả ngoại trừ một trang đã chọn).
  • Việc này sẽ hữu ích để giúp tăng tốc trang web của bạn do một số plugin sẽ tự tạo các nội dung JavaScript và CSS trên mọi trang, ngay cả khi bạn chỉ sử dụng chúng trên một trang.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Deactivate Plugins per Page
Deactivate Plugins per Page – Tùy Chỉnh Tắt/Mở Plugin Trên Trang

55,000

Chia sẻ sản phẩm