Convert Pro & Addons - Plugin Hỗ Trợ Tạo Form Thu Lead

95,000

  • Convert Pro là plugin tạo pop-ups & opt-in forms thu lead, hỗ trợ chuyển đổi khách truy cập web thành subscriber/ khách hàng tiềm năng
  • Premium plugin bao gồm gói Addons mở rộng đi kèm
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code

Convert Pro & Addon
Convert Pro & Addons – Plugin Hỗ Trợ Tạo Form Thu Lead

95,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm

Lưu ý: Convert Pro (GPL License) không cho phép sử dụng kho mẫu template đi kèm. Tuy nhiên, các tính năng Premium khác vẫn đầy đủ để bạn tự tạo Pop-up & Form một cách nhanh chóng & dễ dàng theo ý muốn.