Calendarize it! - Plugin Hiển Thị Lịch Sự Kiện

85,000

  • Calendarize it! là plugin giúp bạn hiển thị lịch sự kiện chuyên nghiệp trên nền tảng WordPress, rất phù hợp với các website chuyên về tổ chức sự kiện.
  • Plugin cung cấp nhiều chế độ xem khác nhau như chế độ xem theo ngày/ tháng/ tuần hoặc theo năm. Xem danh sách sự kiện, hiển thị theo format dạng bảng, lưới, kanban, bản đồ sự kiện, v.v…
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Calendarize it!
Calendarize it! – Plugin Hiển Thị Lịch Sự Kiện

85,000

Chia sẻ sản phẩm