Bookly Pro Add-on - Plugin Mở Rộng Về Đặt Lịch Hẹn Trên WordPress

85,000

  • Bookly Pro Add-on là plugin mở rộng cho phép người dùng đặt lịch hẹn định kỳ theo tuần hoặc theo tháng với bên cung cấp dịch vụ.
  • Sau khi lựa chọn một dịch vụ, ngày và giờ cho lần hẹn đầu tiên, người dùng web sẽ thấy tùy chọn mở rộng để lặp lại lịch hẹn định kỳ dựa trên lịch đã set ban đầu.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Bookly Pro Add-on
Bookly Pro Add-on – Plugin Mở Rộng Về Đặt Lịch Hẹn Trên WordPress

85,000

Chia sẻ sản phẩm