Bloom Email Opt-In - Plugin Tạo Form & Quản Lý Luồng Email

85,000

  • Bloom Email Opt-In là plugin tạo form & quản lý luồng email, hỗ trợ chuyển đổi khách truy cập web thành follower/ khách hàng tiềm năng
  • Hỗ trợ thiết kế với nhiều mẫu giao diện đẹp
  • Bản Premium đầy đủ tính năng tiện dụng & chuyên nghiệp
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code

Bloom Email Opt-In
Bloom Email Opt-In – Plugin Tạo Form & Quản Lý Luồng Email

85,000

Hosting đề xuất cho website của bạn
AZDigi Banner - SWM

Chia sẻ sản phẩm