WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)- Plugin chuyển đổi & thanh toán đa ngoại tệ

95,000

  • WooCommerce Currency Switcher là plugin cho phép khách hàng tự xem giá sản phẩm theo & thanh toán bằng loại tiền tệ tùy chọn, cập nhật tỷ giá thời gian thực. Bạn có thể cài đặt bất kỳ loại ngoại tệ nào mà mình muốn.
  • Bản Pro với kho tính năng premium cực hữu ích.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

WooCommerce Currency Switcher
WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)- Plugin chuyển đổi & thanh toán đa ngoại tệ

95,000

Chia sẻ sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp