Toolset Maps - Plugin Sử Dụng Tiện Ích Bản Đồ Trên WordPress

85,000

  • Toolset Maps là một tiện ích bản đồ mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ.
  • Plugin này cung cấp nhiều tính năng lập bản đồ thú vị, chẳng hạn như phân nhóm điểm đánh dấu, điểm đánh dấu có hình dạng và nhiều lớp bản đồ. Tương tự như vậy, nếu bạn tìm kiếm tham số với các kết quả trực tiếp, bản đồ cho các kết quả đó sẽ được cập nhật mỗi khi kết quả mới được hiển thị.
  • Bản Premium đầy đủ tính năng chuyên nghiệp & tiện dụng.
  • Sử dụng bằng cách kéo thả đơn giản, không cần biết code.

Toolset Maps
Toolset Maps – Plugin Sử Dụng Tiện Ích Bản Đồ Trên WordPress

85,000

Chia sẻ sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp