Themify Post Type Builder - Plugin Tạo Mọi Nội Dung Tùy Chỉnh Trên WordPress

55,000

  • Themify Post Type Builder là plugin tất cả trong một, cho phép bạn tạo mọi loại nội dung tùy chỉnh trên WordPress như: Custom Post Types, Meta Boxes, Taxonomies, và Templates.
  • Bản Pro với kho tính năng premium tiện dụng & chuyên nghiệp.
  • Sử dụng đơn giản, không cần biết code.

Themify Post Type Builder
Themify Post Type Builder – Plugin Tạo Mọi Nội Dung Tùy Chỉnh Trên WordPress

55,000

Chia sẻ sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp