Combo WPML Translation - Trọn Bộ 5 Plugins - Giảm Shock Đến 25%

Từ 191,250

 • Combo WPML Translation gồm trọn bộ 5 WPML Translation Plugins chuyên dịch đa ngôn ngữ cho WordPress phổ biến nhất hiện nay.
 • Giúp bạn tiếp cận khách hàng mọi ngôn ngữ trên toàn thế giới
 • Giá đặc biệt cho gói Combo, giảm thêm đến 25%.

Nhiều tính năng hơn – Giá rẻ hơn. Ngại gì không mua ngay!

WPML WooCommerce Multilingual - Plugin dịch web đa ngôn ngữ

WPML Translation Management Addon - Plugin quản lý dịch đa ngôn ngữ web

WPML Media Translation - Dịch đa ngôn ngữ cho Media metadata

WPML Multilingual Plugin - Dịch đa ngôn ngữ cho website

WPML String Translation - Dịch đa ngôn ngữ String text

Combo WPML Plugin
Combo WPML Translation – Trọn Bộ 5 Plugins – Giảm Shock Đến 25%

Từ 191,250

Chia sẻ sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp

Danh sách bộ 5 WPML Translation Plugins chuyên dịch đa ngôn ngữ cho WordPress phổ biến nhất hiện nay.

  1. WPML WooCommerce Multilingual
  2. WPML Translation Management Addon
  3. WPML Media Translation
  4. WPML Multilingual Plugin
  5. WPML String Translation