Booster for WooCommerce - Plugin Tối Ưu WooCommerce

75,000

  • Booster for WooCommerce là plugin chuyên tối ưu dành cho Woocommerce với rất nhiều tính năng tích hợp cho phép fully customize woocommerce
  • Bản premium đầy đủ tính năng mà free version không có

Booster for Woocommerce
Booster for WooCommerce – Plugin Tối Ưu WooCommerce

75,000

Chia sẻ sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp

Booster for WooCommerce là plug-in chuyên tối ưu dành cho Woocommerce với rất nhiều tính năng tích hợp cho phép fully customize woocommerce. Các chức năng chính gồm:

  • Giá sản phẩm & các loại chuyển đổi tiền tệ
  • Các nút & nhãn giá
  • Sản phẩm
  • Giỏ hàng & Checkout
  • Các cổng thanh toán
  • Vận chuyển & đơn hàng
  • Hóa đơn & phiếu đóng hàng
  • Emails & các tính năng khác