DIGI-4U BLOG | KIẾN THỨC WORDPRESS

GPL là gì? Theme/Plugin GPL là gì?

GPL là gì? Theme/Plugin GPL là gì?

Giấy phép Công cộng GNU (GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay GPL) là giấy phép phần mềm tự do phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Theo đó, WordPress Theme & Plugin sử dụng GPL là sản phẩm được phát triển và phân phối hợp pháp.

Xem Thêm»